Online Stuyfplek

De online Stuyfplek is een samenwerking – hoe kan het ook anders – van alle Stuyfplekken in Vlaanderen, die het online aanbod samen vormgeven en faciliteren.

Het programma vind je op Stuyfnet, de Facebookgroep van De Stuyverij, en op de communicatiekanalen van de meeste Stuyfplekken.

De organisatie van een online programma ontstond als een experiment tijdens de lockdownperiode. Het is interessant om te zien of het werkt en of de bestuyvers er nood aan hebben om regelmatig online activiteiten te organiseren. Het verloop van zo’n digitaal programma staat of valt met de kwaliteit van de technologische omkadering. Zeker als het gaat om live Stuyfsessies en connectorstafels. Daarnaast moet het experiment voldoende laagdrempelig blijven voor iedereen. Daarom moet er voldoende aandacht zijn voor het actief toeleiden en vaak ook technisch ondersteunen van zowel kansrijke als kansarme bezoekers.

De sterkte van een online Stuyfplek is dat we het mogelijk maken om over de grenzen van de lokale Stuyfplek heen te kruisbestuiven. Want ook hier telt: hoe diverser het netwerk, hoe rijker het wordt en hoe meer impact we kunnen creëren. We houden de vinger altijd aan de pols. De nood aan een online aanbod is namelijk niet altijd even groot. In de nasleep van corona merken we bijvoorbeeld dat mensen vooral nood hebben om elkaar live te ontmoeten.

De online stuyfplek organiseert maandelijks een connectorstafel en regelmatig ‘Soepsessies’ (verdiepende uitwisselingsmomenten), in een beurtrol verzorgd door de verschillende Stuyfplekhouders. 

Contactgegevens

Volg www.facebook.com/groups/destuyverij en blijf op de hoogte van het online programma.

Stuyfplekhouder: Ben Schatteman

0499 393 049