Vitale buurten

Lokaal samenwerken in zorgzame buurten
Fonds Dr. Daniël De Coninck

Project ‘Vitale buurten’

Wat

Een laagdrempelig platform voor zelfontplooiing en versterking van sociale cohesie in buurten waar de traditionele zorg moeilijk bereikbaar is.

Initiatiefnemer: Blenders vzw – Kris Verellen & Fien Cox, www.blenders.be

Achterliggende motivatie/probleemstelling

Met dit project willen wij mensen in (kans)armoede die (digitaal) uitgesloten worden rehabiliteren, door hen op een laagdrempelige manier essentiële basisvaardigheden aan te leren en te leren opkomen voor zichzelf en hun zorgbehoeften. Dit doen we via initiaties, vormingen en workshops.

Verder willen we de sociale cohesie verhogen in een wijk die moeilijk te bereiken is. We zetten buurtspelers in om met de mensen te gaan praten en op tijd en stond problemen en/of zorgbehoeften te signaleren aan de juiste instanties. Dit alles om vereenzaming tegen te gaan en om een sociaal netwerk op te bouwen rond bewoners die er het moeilijkst toegang toe vinden en het waarschijnlijk het meest nodig hebben.

Aanpak

Het project ‘Vitale buurten’ moedigt mensen via meerdere invalshoeken aan om in contact te komen met digitale media. Geïnspireerd door de ABCD-methode (Asset Based Community Development) werken wij van binnenuit om sociale relaties tot stand te brengen en de krachten van de wijk te laten floreren.

Deze methodiek vertrekt vanuit de sterktes van de buurtbewoners. Zij worden aangespoord om hun sterktes aan te spreken voor zichzelf en de wijk. In een eerste fase worden de (verborgen) sterktes van de wijk in kaart gebracht tijdens huisbezoeken. Wij richten ons daarbij op de digitale en de sociale noden. We smeden zo de eerste vertrouwensband. We maken van dit gesprek ook gebruik om de bestaande behoeften af te toetsen aan het bestaande dienstverleningsaanbod met het aanbod te toetsen en tonen onze bereidheid om een aanbod op maat te voorzien. Aan de hand van een doorgedreven buurtbevraging deze informatie gaan we inspelen op wat leeft in de buurt op de vragen met drie initiatieven.

Digidak is een laagdrempelige methodiek waarbij we computers en tablets voorzien in een gemeenschappelijke ruimte (vrije inloop, initiaties rond digitale onderwerpen). Eén keer per maand organiseren we een activiteit waar een digitaal medium een onderdeel van is. Tot slot creëren we een digitaal platform: een online community waar ieder met zijn aanbod en vraag terecht kan en verbinding kan maken met elkaar en de lokale partners.

Partners

SHM De Ark, OCMW Turnhout, Groep Orion

Publicatie in Lokaal samenwerken in zorgzame buurten – Koning Boudewijnstichting 2020