Onze aanpak

We werken bottom-up in plaats van traditioneel top-down. Omdat we geloven dat alles beter werkt wanneer belanghebbenden betrokken worden in het maakproces, vanaf het prille begin.

Kennis en ervaring zitten overal. Zo een belangrijk maatschappelijk kapitaal mag je niet laten liggen.

Op basis van jouw vraag en situatie stellen we een realistisch proces voor dat is opgedeeld in vier fasen. Het resultaat van dit proces pas je gegarandeerd succesvol toe in de praktijk.

#01
Fase 1: Oriëntatie

We verrichten kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Getallen en grafieken passeren de revue, maar ook meningen en ervaringen. We verzamelen feiten én inzichten, met empathie en respect voor verschillende perspectieven. Doorheen dit onderzoek verfijnen we de opdracht. Dit luik bepaalt in grote mate het succes van de volgende fasen.

#02
Fase 2: Experiment

Doen is de beste manier van denken. De deelnemers gaan aan de slag op basis van de kwalitatieve input uit de oriëntatiefase. In deze fase werken we regelmatig met Stuyflabs: workshops waarin de deelnemers ervaring uitwisselen en wij de nodige tools aanreiken om die te concretiseren. Zo ontstaan verrijkende inzichten die ervoor zorgen dat  het ontwerp gebaseerd is op de realiteit, en niet op veronderstellingen.

#03
Fase 3: Ontwerp

We zetten de inzichten uit de oriëntatiefase en de innovatieve ideeën uit de experimenteerfase om in een werkbare oplossing die je meteen kan implementeren. Dit omzetten of ontwerpen doen we samen met alle stakeholders.

#04
Fase 4: Implementatie

De voorgaande fasen zetten maximaal in op betrokkenheid en eigenaarschap. Je hebt nu ambassadeurs, co-eigenaars die je project, product of dienst samen met jou uitdragen. De implementatie verloopt daardoor sneller en makkelijker, mits begeleiding indien gewenst.

Ons manifest

De Stuyverij wil de maatschappij duidelijk maken dat samen denken, samen doen en elkaar helpen ook individuele vooruitgang betekent. Hierbij vertrekken we altijd van de huidige, reële situatie, nooit vanuit een ideaalbeeld. De Stuyverij wil burgers, organisaties en beslissingsnemers wakker schudden, verbinden en aanzetten tot co-creatie.

Onze methodes
Change management

Change management

Lees meer

Design Thinking

Design Thinking

Lees meer

Stakeholder mapping & partnership canvas

Stakeholder mapping & partnership canvas

Lees meer

User/customer journey mapping

User/customer journey mapping

Lees meer

Community building & community management

Community building & community management

Lees meer

Feedback o.b.v. Nonviolent Communication - NVC

Feedback o.b.v. Nonviolent Communication - NVC

Lees meer

Integrated (social) business modeling

Integrated (social) business modeling

Lees meer

Qualitative impact measurement

Qualitative impact measurement

Lees meer

Strategic narrative

Strategic narrative

Lees meer

Golden Circle (Simon Sinek)

Golden Circle (Simon Sinek)

Lees meer

Actieve luistertechnieken

Actieve luistertechnieken

Lees meer

Visual en poetic harvesting, en andere ‘oogst’technieken

Visual en poetic harvesting, en andere ‘oogst’technieken

Lees meer