welkom in de buurt

Van oud klooster naar nieuw buurthuis

Inleiding:

Uit: Welkom in de buurt: 75 inspirerende en leuke buurtinitiatieven

We delen graag dit inspirerende verhaal waar Kris Verellen een belangrijke rol in speelde vanuit zijn hoofdberoep bij Blenders vzw en als inwoner van de gemeente Herselt. Hij slaagde erin om het lokale bestuur, de verenigingen en een bouwpromotor te overtuigen om samen te investeren in de herbestemming van dit pand met het oog op het gezamenlijk realiseren van sociale impact.
Veel leesplezier!

Zuurstof voor het dorp

In Bergom, een gehucht in Herselt, stond een leegstaand klooster dat opfrissing kon gebruiken. Het plan ontstond dat alle lokale verenigingen zouden samenwerken om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Het project werd dan ook passend ‘Maak dat mee!’ gedoopt. Vervolgens zouden zij het oude klooster als buurthuis en centrale ontmoetingsruimte kunnen gebruiken.

De gemeente Herselt werd overtuigd van het nut van het project en kocht het pand aan. De plannen voor de herinrichting werden werkelijkheid in de zomer van 2019. Alle verenigingen engageerden zich om de werking van het buurthuis te blijven ondersteunen.
Op deze manier werd het voormalige klooster een lokaal dienstencentrum dat de lokale verenigingen zuurstof gaf. Bij de totstandkoming werkten de verschillende verenigingen intens samen, wat vervolgens leidde tot meer verbinding onder de dorpsbewoners en een inclusiever dorp in het algemeen.

Het nieuwe buurthuis is ideaal gelegen, centraal in het dorp. Doordat de kerk en de school dichtbij liggen, is er altijd veel passage van buurtbewoners. Lokale vrijwilligers hebben het beheer in handen, onder toezicht van het OCMW.

Herselt ziet het gemeenschapshuis van Bergom als een proefproject. Als de opzet slaagt, krijgen ook andere deeldorpen mogelijk hun buurthuis.

Publicatie in Welkom in de buurt van Matexi (2020)
Projecteigenaar: Kris Verellen (Blenders vzw)
www.matexi.be