Borgerhout

Het prachtige gebouw van het voormalige Vredegerecht in Borgerhout huisvest BorGerHub, een hotspot voor creatieve startups, oude ambachten en nieuwe makers.

Het prachtige gebouw van het voormalige Vredegerecht in Borgerhout huisvest BorGerHub, een hotspot voor creatieve startups, oude ambachten en nieuwe makers. BorGerHub stelt betaalbare werk- en ontmoetingsruimtes, maakplekken en pop-upwinkels beschikbaar, waar mensen uit Borgerhout hun ondernemende mindset kunnen inzetten voor innovatie. BorGerHub biedt ook de mogelijkheid om 21ste-eeuwse vaardigheden aan te leren en elkaar te inspireren in een coding school. De startup incubator, powered by Molengeek, organiseert hackathons, innovation bootcamps en meetups over gamification voor de jongeren uit Borgerhout. 

In deze superdiverse context hebben we een Stuyfplek opgestart. De Stuyfplek-methodiek wordt ingezet voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor zij die een zekere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Borgerhub heeft er nu een veilige ‘speelruimte’ bij waar mensen met en zonder een migratieachtergrond elkaar kunnen inspireren, verbonden raken en versterking vinden in het netwerk van Borgerhub. De oprichter van Borgerhub, Blooom vzw, functioneert eerder als een netwerkorganisatie, als een niet-hiërarchische organisatie waarin teams met experts in wisselende samenstellingen aan een complex product werken. Kenmerken van deze organisatievorm zijn ondernemend gedrag, tijdelijke samenwerkingsvormen, zelforganisatie en een gemeenschappelijke externe identiteit. 

Het zijn vrij brede begrippen, maar flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid staan in elk geval centraal. Voor de coding school werken we bv. samen met Molengeek, voor de bar met Bar + plant, voor de fotostudio met een zelfstandige fotograaf. In de pop-upwinkel of conceptstore is er vandaag een samenwerkingsverband met een 20-tal ondernemers. De focus ligt op duurzaamheid, sociaal en/of lokaal. 

Starterslabo, Samen Op Straat, vzw Yes, Duo for a job, Molengeek en de Denst Gelijke Kansen van Borgerhout dragen de Stuyfplek mee uit, en gaan mee aan de slag om het aanwezige potentieel in de wijk verder te activeren in doe-projecten. Kortom, het gaat om expliciete en impliciete samenwerkingsverbanden tussen de autonome organisaties, burgers en ondernemers. Door het integreren van de Stuyfplek ontstaat er een bijkomende meerwaarde voor de gemeenschap en de individuele anders actieven – mensen die om wat voor reden dan ook niet (kunnen) werken en nog niet met pensioen zijn – binnen die gemeenschap.

Contactgegevens

In het oude gerechtsgebouw

Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout

Stuyfplekhouders: Isabel Vandeput, Sarah Neirinckx en Yves Kibi Puati Nelen

0477 758 291