Lier

De Krone staat bekend als JEC, het Job Educatief Centrum: een leerplek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS).

Maar het beperkt zich niet tot deze doelgroep alleen. Het JEC ziet in de Stuyfplek-methodiek een belangrijke kans om de inactieve arbeidsreserve – alle mensen die willen en kunnen werken, maar voor wie de stap naar de arbeidsmarkt soms te groot is (55-plussers, huismoeders, anderstalige nieuwkomers …) – via ‘doen en experimenteren’ te triggeren. Ze willen nog meer dan vandaag inzetten op het delen van expertise en resources van onderuit. 

Toen we een uitbreiding van de Stuyfplek-methodiek in de regio Antwerpen vooropstelden, zijn we op zoek gegaan naar regio’s en partners met een wens naar innovatie en complementariteit. Ook de VDAB leidde ons naar een aantal regio’s die voor hen een blinde vlek waren in het aanbod. Lier is zo een stad, waar vraag en aanbod nog niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. We zijn op zoek gegaan naar een lokaal netwerk en zijn erin geslaagd om met een stevig samenwerkingsverband van start te gaan in een locatie die vandaag al druk wordt bezocht, maar waar nog meer kan worden ingezet op verbinding met de buurt en lokale actoren - maar vooral ook echte participatie van burgers.

Het partnerschap rond de Stuyfplek in Lier omvat een actieve samenwerking met de stad Lier, vzw Mondiaal werken, de Dienst Samenlevingsopbouw, vzw Solentra (vluchtelingenwerk), vzw Rap op stap (vrijetijdsondersteuning), JEC De Krone en MIVAS, een maatwerkbedrijf dat in het centrum van Lier een sociaal restaurant (Kome Nete) en een sociale kruidenier (‘t Hofke) uitbaat. Deze laatste twee stellen hun ontmoetingsruimte beschikbaar als uitvalsbasis voor de Stuyfplek. Op deze plek komen vandaag al verschillende organisaties uit Lier – straathoekwerkers, samenlevingsopbouw (Ons gedacht), open school, Wereld Delen (praatgroep voor anderstalige vrouwen), Mondiale werken, Elegast, beschut wonen … – samen.

Stuyfplek Lier organiseert samen met de ‘bestuyvers’ – de mensen die workshops geven en activiteiten organiseren – open Huys-momenten, connectorstafels en Stuyfsessies, waarbij we onder meer concepten onderzoeken die emanciperend werken wat betreft bepaalde sociale vaardigheden (spreekdurf, taalvaardigheid …), laagdrempelige ontmoeting en vooral: het realiseren van kleine en grote dromen.

i.s.m. JEC De Krone en sociaal restaurant 't Hofke

Contactgegevens

Stuyfplekhouders: Heidi Heymans en Charlotte Goyvaerts

015 699 859