Oostende

De Oostendse Stuyfplek vind je onder het dak van De Klisse vzw. In deze innovatieve, buurtgerichte werking is echt iedereen welkom.

Jong en oud, groot en klein, nieuwkomers, ondernemers, kwetsbare mensen, gezinnen, mensen uit de buurt maar ook van ver daarbuiten … Het is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar men regelmatig de wereld op zijn kop zet.

Deze Stuyfplek wil vanuit verbinding met alle Oostendse actoren een rijk en aangenaam netwerk creëren voor anders actieve burgers – mensen die om wat voor reden dan ook niet (kunnen) werken en nog niet met pensioen zijn – door het bestaande en nieuwe aanbod binnen de dienstverlening van onderuit op elkaar af te stemmen. We werken rond drie pijlers: verbinden, versterken en inspireren.

Zowel particuliere initiatiefnemers als actieve dienstverleners kunnen een beroep doen op een netwerk van doe-architecten, groei-overeenkomsten en een reeks verbindende/faciliterende methodieken. We verwijzen warm door, maar proberen we ook integraal samen te werken om randproblemen zoals huisvesting, verslaving, armoede, integratie … aan te pakken. 

Wie deelneemt aan een activiteit van een Stuyfplek hangt even zijn ‘pet’ van dienstverlener of kansengroep aan de kapstok, en leert van ‘mens tot mens’ in interactie te komen met elkaar. Geen van-het-kastje-naar-de-muur, maar samenwerken binnen een cultuur van vertrouwen, eigenaarschap en feedback. Daar bouwen we samen aan, vanuit het streven naar een multidisciplinaire aanpak.

We geloven dat een duidelijk mandaat voor de Stuyfplek en haar netwerk om zelf oplossingen vorm te geven, op termijn een duurzaam effect zal hebben:

  • een meer aangename en positieve beeldvorming van Oostende

  • een meer toegankelijk en zichtbaar aanbod van dienstverlening

  • een meer actieve en ondernemende houding bij anders actieve Oostendenaar

  • een meer positieve beeldvorming van, en communicatie met de beleidsmakers

    een verhoogde participatie, sociale cohesie en betrokkenheid van ‘anders actieven’

Contactgegevens

Vredestraat 37, 8400 Oostende

Stuyfplekhouder: Wanda Kerckhof

0465 039 840