Oostkamp

Dankzij de samenwerking tussen de Stuyverij, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Oostkamp hebben we de kans gekregen om vorm te geven aan een broedplek in onze wijk Nieuwenhove.

Huisvestingsmaatschappij Vivendo heeft hiervoor twee huizen ter beschikking gesteld van waaruit we allerlei projecten en mensen kunnen samenbrengen en ook nieuwe initiatieven kunnen opstarten. 

Het is een onbekend iets voor de buurtbewoners, zo’n broedplek. De werkwijze van de Stuyverij gebeurt organisch, om de authenticiteit van de buurt in de broedplek te kunnen terugvinden. Zo een plek waar van alles kan en mag, dat zorgt voor leven in de brouwerij. De nood aan ruimte in de wijk was zodanig hoog, dat er direct heel wat initiatieven hun weg zochten naar het huis. Rollen en verantwoordelijkheden moesten uitgeklaard worden, en daarmee gingen ook enkele onvermijdelijke conflicten gepaard, waarover open moest gecommuniceerd worden. De Stuyverij heeft de rol van doe-architect. Omdat het nog maar de opstart was van de plek, had Stuyfplekhouder Nathalie Vandendriesche zelf nog niet direct zicht op de impact van het project. Al is haar persoonlijke verhaal een perfecte illustratie van wat we willen bereiken.

“Voor mij persoonlijk geeft dit project mij de kans om zelf te groeien en meer betekenis te geven aan mijn leven. Door ernstige rugproblemen ben ik al enkele jaren thuis. Initiatieven als dit geven mij de kans om mij nuttig te maken op een manier die ik lichamelijk aankan. Ook mentaal is het een enorme verrijking. Het geeft mij zeer veel voldoening om mensen samen te brengen en projecten op te starten. Het is eigenlijk een droom die uitkomt, waarvan ikzelf niet wist dat ik ze had.”

Nathalie Vandendriesche

Dit traject met de Stuyverij gaf de buurt de kans om alle bestaande projecten (met het wijkcomité, Nieuwenhove Leeft) verder uit te breiden, en aan de  buurtbewoners de kans om te groeien.

i.s.m. buurtcomité en stad Oostkamp

Contactgegevens

Stuyfplekhouder: Nathalie Vandendriesche