Mobiele Stuyfplek

Elke plek heeft haar eigenheid, haar vast publiek en sfeer. Zoheeft ook elke Stuyfplek een eigen karakter en drijfveer. Een eigen ‘why’,  zoals we dat graag noemen – naar het voorbeeld van de Golden Circle van Simon Senek 

De Stuyfplek in Roeselare is een mobiele werkplek. Dat wil zeggen dat deze Stuyfplek experimenteert met het loskomen van één vaste setting, om een nog breder en diverser publiek aan te spreken. Een locatie kan voor de ene burger interessant zijn vanwege de mensen die ernaartoe komen, of het thema of de invalshoek waarrond wordt gewerkt. Voor de andere  speelt de mobiliteit of nabijheid een grote rol. Dit experiment brengt de Stuyfplek letterlijk en figuurlijk dichterbij. Voor sommigen voelt het net iets veiliger wanneer een Stuyfsessie in ‘hun’ dienstencentrum of buurthuis plaatsvindt. Voor de ‘bestuyvers’ – de mensen die workshops geven en/of activiteiten organiseren – betekent hetmeer oefenkansen: ze kunnen hun activiteit, hun project in verschillende settings uitproberen.

Waar onze mobiele Stuyfplek te gast is, komen mensen samen, uit de buurt en ver daarbuiten, om samen te experimenteren. Er zijn Open Huys-momenten voor ontmoeting en verbinding, Stuyfsessies waar mensen hun passie delen met anderen en rond een idee een nieuw netwerk opbouwen, en connectorstafels, waar buurtbewoners, actieve burgers, professionals en commerciële spelers samenkomen en mensen hun droom of idee – hoe kleinschalig ook – pitchen om feedback te krijgen van de andere deelnemers.

Een mobiele Stuyfplek kan je inzetten op die plekken waar bijvoorbeeld medewerkers van randgemeenten of van ambulante diensten, en/of bestuyvers aangeven dat het belangrijk is om vragen, dromen of goesting op te pikken en zichtbaar te maken in het ruimere netwerk.

Het voornaamste doel is om de eerder moeilijk te bereiken/activeren profielen te verbinden met en te betrekken op het collectief. De meerwaarde van deze mobiele dienstverlening is in hoofdzaak dat de actoren in de randgemeenten aan experimenteerruimte en draagvlak winnen voor het uitwerken van oplossingen in functie van vragen die leven in de dagdagelijkse context van de bewoners en de  buurten. 

Met de Stuyfplekmethodiek als outreachende en makkelijk bereikbare dienstverlening versterken we de eigen regie die cliënten, hun netwerk, medewerkers en burgers over hun eigen leven nemen.

i.s.m. VOC Opstap vzw

Contactgegevens

Stationsplein 46, 8800 Roeselare

Stuyfplekhouder: Stijn Cottenier

051 206 559