Tielt

De Stuyfplek in Tielt, MAST, bouwt aan een netwerk waarin veel verschillende mensen elkaar versterken door het delen van kennis en het beleven van positieve ervaringen.

Door samen te ondernemen (te doen) proberen we de samenleving beter te maken. 

Mivalti vzw voorziet in een een uniek concept op de nieuwe locatie in de Kortrijkstraat. Naast de experimenteerruimte vind je er ook een kunstatelier voor mensen met een beperking en onderneemt men met lokale producten en ambachten. 

In deze Stuyfplek kunnen bezoekers hun drijfveer vinden, dromen realiseren en groeikansen ontdekken. Het is een plek waar iedereen zijn plaats kan vinden. Of het nu gaat over een ondernemer, iemand met een ondersteuningsnood, actieve burgers of professionals: hoe heterogener, hoe rijker de plek en hoe meer experimenteerruimte. Samen met lokale ondernemers, organisaties en burgers ontdekken we hier hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we vernieuwing kunnen brengen. Dit door bijvoorbeeld mensen actief toe te leiden, bottom-up samenwerking mogelijk te maken en groeikansen in alle vormen zichtbaar te maken. Stuyfplek MAST streeft naar een inclusievere samenleving.

We nodigen jullie dan ook graag uit om te komen ‘stuyven’ en samen een nieuw verhaal te schrijven in Tielt en omstreken. Grijp de kans om verbinding te vinden en bruggen te bouwen, niet in het minst wanneer je erover loopt). Ontdek samen met ons de plek, de methodiek, de verhalen en de vragen. Want doen is de beste manier van denken.

 Heel wat lokale partners zoals WOP, TROEV, Vind! interim, de mondiale raad, het lokaal bestuur, Oxfam en de lokale werkwinkel kijken er naar uit om de Tieltse burger, ondernemer en professional alle ruimte te geven en voluit te gaan voor een ketenaanpak met groeikansen voor iedereen. 

i.s.m. Mivalti vzw

Contactgegevens

Kortrijkstraat, 8700 Tielt

Stuyfplekhouder: Stephanie Telleir

0497 496 796