Turnhout

Stuyfplek Parkwijk en haar partners (zie onderaan) nemen in de eerste plaats een pioniersrol op om experimenteerruimte voor alle actoren samen mogelijk te maken.

Ze versterken complementariteit tussen bestaande dienstverlening en slaan te brug tussen partners om wat potentieel aanwezig is in de wijk (bij buurtbewoners en dienstverleners) aan groeikansen te stimuleren, en finaal samen met kwetsbare mensen te bouwen aan een netwerk dat laagdrempelig activeren en ondernemend gedrag in en rond de wijk mogelijk maakt. 

Het lokaal bestuur ziet de meerwaarde van de Stuyfplek als een laagdrempelige plek in de onmiddellijke omgeving van een kwetsbaar publiek, een moeilijk te bereiken publiek ook, dat in deze locatie de  eerste stap kan zetten naar een persoonlijk groeipad. SHM De Ark ziet het netwerk en de integrale aanpak rond de Parkwijk als een uitgelezen kans om een rijkere omgeving te creëren voor de buurtbewoners. Dit verenigt en integreert essentiële functies voor de bewoners zoals ontmoeting, gezinsondersteuning, integratie, gezondheidszorg, opleiding, experimenteerruimte, spel en vrije tijd. 

Stuyfplek Parkwijk creëert een rijkere en aangename omgeving door het aanbod van onderuit op elkaar af te stemmen. We geloven dat een duidelijk mandaat voor de Stuyfplek en haar netwerk om zelf oplossingen vorm te geven, op termijn een duurzaam effect zal hebben:

  • een meer aangename en positieve beeldvorming van de wijk

  • een meer toegankelijk en zichtbaar aanbod van dienstverlening

  • een meer actieve en ondernemende houding bij buurtbewoners

  • een meer positieve beeldvorming van, en communicatie met de beleidsmakers

  • een verhoogde participatie en betrokkenheid van anders actieven, mensen die om wat voor reden dan ook niet (kunnen) werken en nog niet met pensioen zijn.

De buurtbewoners en dienstverleners kunnen hier samen De stuyfplek versterken door actief deel te nemen aan Open Huys-momenten en connectorstafels, en door het opzetten van Stuyfsessies en Stuyflabs.

Het partnerschap rond deze Stuyfplek omvat een actieve samenwerking tussen de Dienst gelijke kansen en de Buurtmakerij van Turnhout, Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ark, Samen Plannen vzw, De Ruimte vzw, De Stuyverij vzw en Blenders vzw. Aansluitend op dat lokale consortium kregen we de intentie tot samenwerking en ondersteuning van het Centrum voor Basiseducatie Kempen (CBE), ‘t Antwoord vzw, Stripgids vzw (met StripArk) en WEB vzw. Zij versterken het potentieel van deze Stuyfplek en haar draagvlak, en erkennen de complementariteit met de bestaande dienstverlening.

i.s.m. sociale huisvestingsmaatschappij De Ark, Samen Plannen en Blenders vzw


Contactgegevens

Elandersplantsoen 2, 2300 Turnhout

Stuyfplekhouders: Eva Gillis en Paul VD

0474 361 899