Participatie voor gevorderden

Voor wie

Voor lokale besturen, organisatieverantwoordelijken, teams allerlei, burgerinitiatieven, sociale huisvestingsmaatschappijen, stadsontwikkelaars, buurtwerkers of onderzoekers die het beu zijn dat participatie een ijdel begrip blijft. Je wil praktisch aan de slag gaan vanuit concrete experimenten om zo tot inzichten en een echte betrokkenheid van onderuit te komen. 

Wat je zal leren

  • Je leert een participatieve cultuur te ontwikkelen en integreren.

  • Je ontdekt hoe je participatie duurzaam kan integreren. 

  • Je krijgt inzicht in diverse participatieprocessen.

Hoe we dat doen

We gaan aan de slag met ons participatie canvas. Dat biedt naast een duidelijk stappenplan vooral heel veel methodiek, die je op maat leert inzetten om jouw omgeving blijvend betrokken te maken.