Bar-a-van & Buurtsalon

KLANT: Bewonersplatform Leke en provincie West-Vlaanderen

DE OPDRACHT

Het ontwikkelen van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen onder de vorm van een buurtsalon bij de dorpsbibliotheek en de inrichting van een caravan als mobiele bar (Bar-a-van). Het hoofddoel van deze projecten is het stimuleren van de sociale cohesie en helpen met de opwaardering van de buurt. De PWVL zocht een organisatie of expert die begeleiding kan bieden bij het ontwerpen en opstarten van deze twee projecten, en kwam bij MethodiekFabriek terecht

PROCES FASES

1. Samen dromen (oriëntatiefase) 

Via een droomsessie over ontmoeting en buurt met alle betrokkenen brengen we alle behoeften, verwachtingen, ideeën en mogelijkheden in beeld. We detecteren met andere woorden de noden en definiëren een zo ruim mogelijke invulling. We detecteren verder waar het draagvlak zit en de mogelijkheid tot het opstarten van werkgroepen. Tijdens het proces ontstaat draagvlak voor de combinatie van dromen die geoogst wordt. We beëindigen deze sessie met werkgroepen per thema geclusterd.

2. Werkgroepen aan de slag (experimenteerfase) 

In fase 2 gaan we alle ideeën aftoetsen en tot de kiem reduceren om van daaruit te vertrekken met co-creatie. Het verfijnen van de verschillende rollen van de participanten en selectie van de basisideeën. Waar dromen heel ruim zijn, halen we de ingrediënten eruit en zetten we deze om in een actieplan. ‘Think big, start small’ is hier het credo. Vervolgens gaan de werkgroepen aan de slag. We laten de deelnemers verschillende rollen opnemen om ze van zelfsturing te laten proeven. Bv. Bar-a-van: functies, gebruik, communicatie, bouw ... Er wordt een draaiboek gemaakt.

3. Faciliteren van de inrichting (ontwerpfase) 

We kijken samen wat nodig is om de Bar-a-van en het buurtsalon te bouwen en in te richten. Hier gaat de community ook echt naaien, bouwen, materiaal verzamelen en uitvoeren. In deze fase gaan we concreet aan de slag en geven we tips voor de inrichting van de vaste ontmoetingsplek in de bib. Zowel het praktische als het menselijke aspect – het betrekken van verschillende talenten uit je community – komen hier aan bod. 

4. Startevent voorbereiden (implementatiefase) 

Een startevent maakt het geco-creëerd project publiek. De opgebouwde community komt hiermee naar buiten. We voorzien hier ondersteuning in de voorbereiding, maar laten de deelnemers schitteren op de dag zelf. We zijn aanwezig en genieten mee. Na het kick off moment blijven we beschikbaar als klankbord,  eventuele uitdagingen in de verdere implementatie te helpen opvangen. Het draaiboek dat in de experimenteerfase werd gemaakt, wordt bijgewerkt a.d.h.v. de praktijkervaring.

BETROKKEN PARTIJEN

Bewonersplatform Leke

Het bewonersplatform Leke met – in de eerste fase – de initiatiefnemers, en tijdens de verdere uitvoering van de opdracht ook de achterban.

Gemeente Leke

De inwoners van Leke en belangrijke stakeholders in de gemeente.

Provincie West-Vlaanderen

RESULTATEN

De Bar-a-van en het buurtsalon zijn nog in opbouw.

Vooraleer we met de opdracht van start gingen, voelden we de nood bij de initiatiefnemers van het bewonersplatform om samen te onderzoeken wat inwoners nu precies zou triggeren om mee hun schouders onder beide projecten te zetten. Rond deze onderzoeksvraag faciliteerde MethodiekFabriek een ondersteuningssessie om vorm te geven aan verschillende trigger-concepten.

Tijdens de zomer van 2021 werden de trigger-concepten (1. de leukste living & 2. levende bib) uitgetest, met het oog op het warm maken van inwoners om deel te nemen aan het vervolgtraject (cfr. opdracht).

WAAR DEDEN WE DIT NOG? (indien van toepassing)

• Dokkerij - droomavond

• Stuyfplektraining - pitch de ondernemer in jezelf

• ...

GEBRUIKTE OPLOSSINGEN & METHODIEKEN

How to trigger community?

Stap 1: Brainstormsessie ‘Hoe kunnen we … ?’

Stap 2: Idea-builder x 3

Stap 3: Zicht krijgen op wat er allemaal is d.m.v. de zelf ontworpen methodiek ‘Sea of possibilities’

Alle info verbinden tot meerdere ontwerpen van triggers d.m.v. de zelf ontworpen methodiek ‘Concepten-maker’

Pitchen van de trigger-concepten