De Dokkerij

KLANT: Caap en Van Roey vastgoed

Status: lopende

DE OPDRACHT

In de nieuwe dokken van Gent wordt een uiterst innovatieve klimaatvriendelijke wijk gebouwd. Samen met Roof Food, Sabien Windels kregen we de opdracht om een eetbare deeltuin te vormen met de nieuwe bewoners van de wijk, samen met de ruimere omgeving. 

De opdracht is feitelijk tweeledig: we moesten een community opbouwen en een collectief beheerde eetbare tuin tot stand brengen, die ook open is voor de ruimere buurt.  

HET PROCES

1. Oriëntatiefase

Naast data-onderzoek, en het maken en onderzoeken van persona’s (gedetailleerde omschrijving van een gebruiker) gingen we aan de slag met een heuse droomavond waarbij alle ‘personae’ aanwezig waren. In dromen schuilen wensen, noden en behoeftes. 

2. Experimenteerfase

Deze fase duurt twee jaar. Op het terrein van de voormalige ‘betoncentrale’ naast het bouwproject gaan we aan de slag. We maken een tuin, vormen een gemeenschap en leren allen samen vanuit de praktijk.

3. Ontwerpfase

Samen met alle participanten (de bewoners van de nieuwe wijk en buren), eventuele nieuwe bewoners en stakeholders (organisaties en ondernemers uit de buurt) ontwerpen we niet alleen de tuin maar ook het finaal gebruik- en beheersysteem, op basis van de geleerde lessen en inzichten. 

4. Implementatiefase

De Dokkerij wordt een vzw, de tuin is aangelegd. Er wordt nazorg voorzien om zowel de vzw als (het beheer van) de tuin verder in goede banen te leiden en uiteindelijk los te laten en bij de Dokdoeners en hun buren.

BETROKKEN PARTIJEN

Bestaande en nieuwe bewoners uit de buurt

Gaandeweg komen nieuwe bewoners aan in de buurt die volop in ontwikkeling is. Ze worden warm uitgenodigd om deel te nemen aan elk moment in het proces. Deze doelgroep is divers. Van nieuwe kopers tot sociale kopers en huurders.

Bouwheren en ontwikkelaars

Het betreft een project waarbij aan de basis reeds coöperatief dient gewerkt te worden. Beide bouwheren Caap en Van Roey vormden hiervoor Schipperskaai Development. Medewerkers van Schipperskaai Development worden betrokken en helpen faciliteren met bv. de droomavond. Via workshops voor hen leren ook de projectleiders van de bouwondernemingen bottum-up werken of een community faciliteren, en wat dit voor hen kan betekenen. De koppeling naar de verkoop van de woningen en de vragen die mensen hebben verloopt maar goed als iedereen inzicht heeft in het proces en empathie beleefd voor elkaar. Daarnaast wordt er ook met de sociale huisvestingsmaatschappij en Stad Gent bekeken hoe we win-wins voor elkaar kunnen vinden in de ruimere ontwikkeling van de wijk De Nieuwe Dokken. 

RESULTATEN

We zijn inmiddels de oriëntatiefase voorbij en bevinden ons in de experimenteerfase. 

Door corona misten we het seizoen in 2021. Toch gingen we, voor de oriëntatiefase, alvast digitaal aan de slag. We startten met een moment – ‘Plant een zaadje’ – om onze persona assumpties aan de realiteit te toetsen en de gemeenschap warm te maken voor het project. Dit hielp ons om de eerste bezorgdheden en dromen van mensen op te pikken. Daarop volgde de fysieke droomavond op 9 juni 2021 waarbij een 40-tal aanwezigen dromen omzetten in een negental concepten. Daarin zaten niet enkel planten, maar ook dieren, evenementen, kinderen, beheer, inrichting, sfeer ... verwerkt. Hierdoor kregen we een goed zicht op de dromen, hoop, behoeftes en drempels, en de eerste ‘Dokdoeners’ registreerden zich voor de experimenteerfase. Inmiddels is er een groep van 28 participanten actief. 

De experimenteerfase waarbij we gaandeweg vormgeven, maar ook methodes aanreiken, is nog volop bezig. 2022 is het jaar van ‘doen’. Er is reeds een jaarplan met maandelijkse doelstellingen. Kom gerust een kijkje nemen. Volg het project via de FB-pagina www.facebook.com/dedokkerij.

Dit project loopt nog tot in 2024.