Future Leaders Academy

KLANT: Roland Duchatelet

Status: afgerond

DE OPDRACHT

Toekomstige leiders, zowel op politiek als op economisch niveau, zullen in de toekomst anders moeten denken en doen. Roland Duchatelet en zijn partners buigen zich over een programma van 10 dagen waarmee ze niet alleen een mindshift wilden bereiken bij de deelnemers, ze wilden dat ze een wereldwijd netwerk  van echte game-changers vormden. De participanten werden geworven door verschillende partners en komen van over de hele wereld.

De opdracht was om ‘Montenegro te hervormen’. Dit gebeurde door een gamified proces op te zetten waarin gaandeweg inzicht verworven wordt, maar ook oplossingen ontstaan en nieuwe manieren van denken en werken plaatsnemen in het oude denken en in oude systemen. Een programma met allerlei methodes en werkwijzen die tijdens de tiendaagse aangeleerd/ervaren worden. Een programma dat ‘werken’ afwisselt met ontspanning en zelforganisatie.

HET PROCES

1. Oriëntatiefase

We lieten de opdracht en haar eigenheid definiëren door de partners van Leaders Academy, EY en Growth Inc. We verzamelden de gewenste thema’s (sociale zekerheid, politiek, klimaat …) en verschillende oogpunten van de partners én van de Montenegrijnse consul in België. We deden desk research en zochten contactpersonen in Montenegro om de deelnemers in een later stadium mee te connecteren tijdens de 10-daagse zelf. Dit om een hoge vorm van empathie te ontwikkelen voor de vooropgelegde case: het hervormen van Montenegro.

2. Ontwerpfase

In drie co-creatiedagen ontwikkelden we het spel en de methodes om tot het gewenste resultaat te komen, en het programma waarin alle gewenste thema’s  op een speelse manier aan bod komen. 

3. Implementatiefase

De concrete uitvoering van het programma met een hybride samengesteld team i.s.m. het team van Roland Duchatelet en de partners. 

(Helaas brak corona uit en kon dit niet fysiek plaatsvinden. Dit werd verschoven naar een nader te bepalen datum.)


BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgevers Roland Duchatelet, Growth Inc. en EY

Onze opdrachtgevers zijn per definitie visionair wat betreft hoe de wereld tikt, met name de economische en politieke wereld. Vanuit een sterke innerlijke drive werd door hen het idee van Future Leaders Academy bedacht.

Extern team en een netwerk aan internationale partijen

Laura Duchatelet, die haar thesis over ecosystemen voor sociaal ondernemen schreef, werkte met ons mee in het gehele proces. 

Heel wat wereldwijde organisaties werden betrokken om te helpen met de selectie van de ‘Future Leaders’. 


RESULTATEN

Verschillende workshopgevers en lezingen moeten de deelnemers in teams versterken om een case op te lossen. Om Montenegro te hervormen!

Zo brengt bijvoorbeeld een alternatief muntsysteem de groepjes deelnemers in verschillende conflictueuze situaties tussen individu en collectief. Ze zijn in competitie met de andere groepjes, maar kunnen meer bereiken door samen te werken. In het begin van het programma wordt er traditioneel gewerkt, maar gaandeweg zien de deelnemers in dat ze met deze manier van denken en handelen in de tiendaagse niet zo ver zullen komen. 

Het programma brengt onvoorziene omstandigheden met zich mee – curveballs – en doet – in rechtstreekse verbinding met Montenegro – de empathie en het inzicht in multi-stakeholdership groeien. Lectuur en lezingen wisselen elkaar af. Informatie wordt op de juiste manier verworven en verwerkt. Mind en body verbinden zich met elkaar, zowel collectief beslissen als juiste keuzes maken is van grote waarde. 

Een gamified systeem waar er betaald wordt met munten/credits brengt de spanning erin, en behoudt tegelijk de link met de realiteit en hoe monetaire systemen best kunnen ingezet worden. Kortom, een game changing ervaring met magistrale impact.

Helaas kon Future Leaders Academy niet plaatsvinden door corona, gezien het internationale karakter. Het project ligt momenteel in de kast, tot nader order.