Het grote repareeronderzoek

KLANT: Netwerk Bewust Verbruiken / Transformisten VZW

Status: afgerond

DE OPDRACHT

Netwerk Bewust Verbruiken – dat nu ‘Transformisten vzw’ heet, onderzocht binnen het project ‘Het Grote Repareeronderzoek’ (Repairable) wat nodig is voor een repareerbare toekomst. Hoe kan dit werken, maar ook: wat zijn de drempels? 

Repareren en repareerbaarheid is iets wat voor de hele keten van producent tot consument moet werken.

MethodiekFabriek zoekt samen met alle stakeholders naar oplossingen die verder bruikbaar zijn en voldoende input leveren voor het ontwikkelen van een innovatieve businesscase. 

De businesscase dient als toolkit voor het project Repairable anderzijds een businesscase, op basis van het resultaat van de sessies, voor de producenten.

Het proces en de gebruikte methodieken worden ook in een draaiboek gegoten, zodat Netwerk Bewust Verbruiken oftewel Transformisten VZW ze nadien zelf kan gebruiken.

PROCES FASES

1. Oriëntatiefase: Tijdens deze fase werden een reeks dieptegesprekken gevoerd om meer inzicht en empathie te krijgen met betrekking tot de wereld van de producenten en retailers wat betreft hun markt, uitdagingen en dromen. Daarnaast werd er gekeken op welke manier de labs voor hen betekenis kunnen hebben, en hoe ze tegenover een aanzet voor een vernieuwend repareerbaar businessmodel staan.

2. Experimenteerfase: In deze fase ontwikkelde De stuyverij twee labs om samen met verschillende stakeholders aan de slag te gaan en oplossingen te co-creëren. De doelstellingen van beide labs werden gefinetuned in functie van het finale resultaat. Tijdens het eerste lab was het daarom vooral de bedoeling om te dromen, om de noden bij de deelnemers te detecteren en om zonder beperkingen oplossingen te zoeken voor de heersende uitdagingen. Er werd minder gefocust op het finale resultaat en veel meer op het out of the box denken en het scheppen van een ideale wereld. Een strak proces dat de deelnemers in drie uur zoveel mogelijk liet nadenken.

Het tweede lab legde de focus op concretiseren. Door de deelnemers aan de slag te laten gaan met de vorige concepten was er al een startpunt, zijnde een ideaalbeeld van een perfecte wereld, en konden de verschillende elementen dienen voor een versimpeld en haalbaarder eindresultaat. Dit tweede lab resulteerde in heel concrete business modellen, of een aanzet tot een concreet business model dat de klant samen met MethodiekFabriek nog kon verfijnen en verder uitwerken.

3. In de ontwerpfase verzamelen we zowel algemene als specifieke  inzichten die het proces heeft opgeleverd. Deze worden verder aangevuld met de inzichten vanuit Netwerk Bewust Verbruiken en feedback van de deelnemers. Op het einde worden alle concepten visueel voorgesteld. Alle vier hebben ze een aanzet tot een business model canvas gemaakt tijdens de labs. Het voorstel vanuit MethodiekFabriek is om een van deze concepten nog iets te verfijnen en het canvas aan te vullen. Netwerk Bewust Verbruiken kan daar dan verder mee aan de slag.

BETROKKEN PARTIJEN

Belangenpartijen

Test Aankoop, Vlaanderen Circulair en overheid waren van de partij.

Reparateurs

In het netwerk van de Transformisten zitten heel wat herstellers gelinkt aan hun project Repair Café. Deze werden in beide labs uitgenodigd en waren talrijk aanwezig

Retail klein huishoudelektro

Zowel grote retail (Saturn/Mediamarkt) als kleine retail (Electro Smulders) werden bevraagd. We slaagden er niet in om de grote online retail te bereiken. 

Producenten

BSH als partner van het project en producent van vele bekende merken participeerde in het onderzoek. Zowel mensen uit de marketing- als uit de productontwikkeling en reparateurs van BSH deden mee aan de labs.

RESULTAAT

Doorheen het proces werden een viertal business cases uitgewerkt. Uit deze vier cases werd er één geselecteerd om verder uit te werken en mogelijks te implementeren: Repair Plan. 

Repair plan is een alternatief garantieplan dat via de detailhandel wordt aangeboden. Service en follow-up gebeuren via een app. Toestellen worden geregistreerd bij aankoop. Defecten worden in de app gemeld: een hersteller komt ter plaatse herstellen. Indien je geen toestel kocht, kan je ook via de slimme app je toestel registreren en laagdrempelig herstellers vinden in je buurt. De win voor de detailhandel is dat er geen toestellen worden verstuurd en teruggestuurd. Win voor de producent is een groter netwerk aan herstellers en het extra garantieplan met betere service als concurrentievoordeel . De consument wint tijd doordat het toestel ter plaatse wordt gerepareerd. De aardbol wint omdat er minder toestellen op de afvalberg terechtkomen. Producenten kunnen zo geleidelijk aan de markt veranderen van bodemprijs aanbod naar repareerbaar aanbod. 

De inzichten uit dit proces bleken waardevol voor het onderzoek en de verdere uitwerking van de projecten van Netwerk Bewust Verbruiken.