Next Lab

KLANT: GROEN

Status: afgerond

DE OPDRACHT

Elk jaar organiseert Groen het ‘festival van de toekomst’: Next festival. MethodiekFrabriek kreeg de opdracht om er de sociaal innovatoren en ondernemers en hun impact in de kijker te zetten, en bezoekers te laten participeren. Een voortraject dat projecten zowel in ideation fase, ontwikkel fase of groei fase zitten samen betrekken om in co-creatie Next Lab vorm te geven. Het verhoopte resultaat is dat zowel de innovatoren als de bezoekers er beter van worden.

PROCES FASES

1. Oriëntatiefase: 

Er wordt een oproep gelanceerd aan alle sociaal innovatoren en ondernemers om zich met hun project kandidaat te stellen voor Next Lab. 

Samen met de jury wordt een selectie gemaakt met oog voor een evenwicht in de diversiteit aan thema’s, de geografische ligging en de fase waarin de innovaties zich bevinden.

2. Experimenteer- en ontwerpfase: 

Next lab krijgt vorm via twee sessies van elk een halve dag. De deelnemers bepalen het concept en de aanpak. 

Er wordt een interactief draaiboek gemaakt en de communicatie van Next Lab start op i.s.m. de medewerkers van Groen. Iedereen draagt zijn steentje bij. 

3. Implementatiefase: 

Opbouw en uitvoering van next lab, samen met de participanten/deelnemers.

We maken een verslag op met daarin de Impactmeting en een nabeschouwing.

BETROKKEN PARTIJEN

Medewerkers Groen

Medewerkers van verschillende departementen worden betrokken in het proces. Zowel in de oriëntatiefase (selectie) als in de logistiek en planning, en implementatie in het totaalconcept van Next festival) Ze krijgen ook een workshop facilitatie en faciliteren mee op next lab zelf. (facilitatie)

Sociaal innovatoren

Sociaal innovatoren en ondernemers met projecten in de idee-, ontwikkel- of groeifase. . Via het traject brengen we de groep zelfversterkende skills bij, in co-creatie samen ondernemen tijdens het next lab werd een gezamenlijke missie.

RESULTATEN

Jaar 1 

In 2017 werd NextLab geïnterpreteerd als een dorp met een winkel (consumptie en duurzaamheid), een café (verbinding), een school (leren in de toekomst)  en een dorpsplein (openbare ruimte).  De innovatoren werkten per zone samen aan een programma, gebaseerd op de nodige versterking/participatie van het publiek. Labrats (connectoren) leiden bezoekers toe naar het programma vanuit de connectorstafel die door ons werd gefaciliteerd. Er waren heel wat bezoekers die tussen de lezingen en activiteiten van Next festival naar de ‘beurs van de toekomst’ kwamen.

Jaar 2 

In 2018 was het thema ‘The world is your playground’. Bezoekers konden spelenderwijs doorheen een parcours van innovatoren lopen, op een groene loper, waar ze desgewenst een steentje konden bijdragen aan de innovaties. Zo werden ze ook impactmaker en droegen ze hun steentje bij aan een betere wereld.

Beide labs werden met bestaande resources en veel kleine inspanningen opgebouwd tot één visueel aantrekkelijk,  groot geheel. Vele handen maken licht werk. Er werd ook sponsoring opgezet met Kringwinkel Mechelen en andere partijen. De volledige coördinatie was in handen van MethodiekFabriek. 


WAAR DEDEN WE DIT NOG? 

Next Lab werd twee keer na elkaar georganiseerd. Het jaar erna waren er verkiezingen en was er geen Next festival. Daarna brak de pandemie uit en waren er geen festivals meer mogelijk.

GEBRUIKTE OPLOSSINGEN & METHODIEKEN

  • Win-win veiling

  • Co-creatie

  • Strategic storytelling

  • Connectorstafel

  • Visual harvesting